azealia banks

Listen to a New Azealia Banks Song, ‘Neptune,’ Featuring Shystie

Azealia keeps the beat, as usual.

Listen to a New Azealia Banks Song, ‘Neptune’