elmo

Explore Elmo’s Surprisingly Fabulous Wardrobe

Photo: Glazer, Eliot

Elmo is very “Tommy Tune, Game Of Thrones, trapeze chic,” says fashion lady.

Explore Elmo’s Wardrobe